Två forskningsprojekt inom neutronspridning får forskningsmedel

2018-11-01

Vetenskapsrådet (VR) har beslutat om forskningsmedel till nio forskningsprojekt inom neutronspridning. Två av projekten är vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet får medel till två forskningsprojekt inom Vetenskapsrådets utlysning Neutronspridning 2019-2022:

Gunnar Pálsson, institutionen för fysik och astronomi: Anpassning av vätetransporthastigheter i amorfa metaller: från ultra-snabba till ultra-tröga

Martin Sahlberg, institutionen för kemi - Ångström: Uppbyggnad av instrumentation och kompetens för in situ studier med termisk analys i neutronspridning