Pris för forskning om barndiabetes

16 oktober 2018

Joey Lau Börjesson, har fått 2018 års Johnny Ludvigsson-pris till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige för sin forskning kring transplanterade insulinproducerade celler.

Joey Lau Börjesson forskar om barndiabetes.
Foto: Cina Stenson

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till Yngre Forskare i Sverige går i år till Joey Lau Börjesson, forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet. Hon tilldelas priset på 50 000 kronor för sin forskning kring transplanterade insulinproducerade celler.

Motiveringen lyder: "Joey Lau Börjesson tilldelas priset för att genom avancerade experimentella studier skapat en ökad förståelse kring hur transplanterade insulinproducerade celler förändras av sin nya miljö i olika implantationsorgan och hur överlevnaden och funktionen av de transplanterade cellerna kan förbättras med bland annat stamcellsmodifikation. Fynden kan leda till förbättrade resultat vid klinisk ö-transplantation och ge en grund till hur stamcellsframtagna insulinproducerande celler på bästa sätt kan utvecklas som cellterapi."

Barndiabetesfonden delar ut två Johnny Ludvigsson-priser. Priset för Framstående Barndiabetesforskning i Norden på 250 000 kr går till den danska forskaren Jannet Svensson, som är lektor vid Köpenhamns Universitetssjukhus, Herlev og Gentofte.

Pressmeddelande från Barndiabetesfonden