Miljonanslag till nydisputerad arbetsmiljöforskare

8 oktober 2018

Juan Wang, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper, tilldelas 2018 års stöd för forskare i början av karriären från AFA Försäkring.

Juan Wang får anslaget på två miljoner kronor för sin forskning om riskfaktorer i arbetslivet som kan leda till sjukdom i luftvägarna. Med start 2019 och två år framåt ska hon studera yrkesexponeringar kopplade till luftvägshälsa genom statistiska beräkningar och en genomgång av vetenskapliga artiklar både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Forskningen kommer till viss del bedrivas vid arbets- och miljömedicin i Bergen och vid School of Public Health i Shanghai.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Juan Wang disputerade vid Uppsala universitet i juni 2018 med avhandlingen “Asthma and Rhinitis among Adults in Sweden and China: Risk Factors in the Home Environment”.