Forskarskola om antibiotikaresistens får kvalitetsstämpel

4 oktober 2018

En forskarskola som ges i samarbete med Uppsala universitet och University of Groningen får kvalitetsstämpeln EIT Label från det europeiska konsortiet EIT (European Innovation and Technology).

Forskarskolan, som går under namnet ”Research and Entrepreneurship Combining Innovation with PhD Education (Recipe)”, har fokus på antibiotika och antibiotikaresistens.
Utbildningen får utmärkelsen bland annat för sin innovations- och excellenspotential.
– EIT Label är en kvalitetsstämpel för utbildningsprogram som kombinerar excellent vetenskaplig utbildning med utbildning i entreprenörskap, säger Ursula Mühle, chef för utbildning inom den europeiska hälsosatsningen EIT Health.

Forskarskolan omfattar 30 doktorander (varav 14 doktorander vid Uppsala universitet) och ges i en tvärvetenskaplig miljö både vid Uppsala universitet och University of Groningen. Målet är att främja utvecklingen inom vården, bland annat genom internationell mobilitet och nära samarbete med offentliga och privata aktörer, samt att skapa en ny generation av innovatörer inom antibiotikafältet.
– Att få den här kvalitetsstämpeln och erkännandet att Recipe nu ingår i EIT Healths nätverk med den höga standard som EIT Health ställer på utbildning, innovation och entreprenörskap ger stort värde och stöd för vårt framtida arbete att göra den här internationella forskarskolan framgångsrik, säger Olof Lindahl, forskare vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

---

EIT Health
Ett konsortium med kring 140 partners från 14 EU-länder som stöttar entreprenörskap och innovationer inom området hälsosam livsstil och aktivt åldrande. Det görs bland annat genom utbildning, men också med olika projekt och aktiviteter. Målet är att genom samarbete mellan näringsliv, utbildning, forskning och sjukvård minska tiden för produkter och tjänster att nå ut på marknaden.

Uppsala Antibiotic Centre
Centret invigdes vid Uppsala universitet våren 2016 med målet att samla, stimulera och stödja forskning om antibiotikaresistens från all tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet. Det finansierar för närvarande 14 doktorandprojekt.