Nobelpriset i medicin för forskning som revolutionerat cancervården

1 oktober 2018

– Båda pristagarnas upptäckter har varit helt revolutionerande, säger biträdande universitetslektor Sara Mangsbo om årets Nobelpristagare i medicin.

James P. Allison och Tasuku Honjos är årets mottagare av Nobelpriset i medicin. De får priset för sina upptäckt av mekanismer som aktiverar kroppens immunförsvar och kan användas i behandling av cancer.

Sara Mangsbo, biträdande universitetslektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, befinner sig på samma konferens i New York som James Allison.
– Just nu är han på CNN, men han kommer hit senare under dagen och det ska vara någon form av firande, berättar hon.
– Båda pristagarnas upptäckter har varit helt revolutionerande och nödvändiga för att få in de här nya terapierna i vården. Cancervården är något helt annorlunda i dag jämfört med för sju år sedan, fortsätter hon.

Pristagarnas forskning har involverat en identifiering och utökad förståelse av reglermekanismer som styr våra immuncellers aktivitet.
– Den här regleringen gör att man genom läkemedel kan styra aktiveringen och påverka våra immuncellers aktivitet. De kan därmed fungera som målsökare och celldödande av cancerceller. Målet är att terapierna ska vara selektiva men biverkningar kan förekomma, förklarar Sara Mangsbo.

I sin forskning arbetar hon bland annat med läkemedel som modellerar de här proteinerna som nobelpristagarna forskat kring.
– Vi är inom precis samma fält. 2010 fick jag träffa Ralph Steinman under ett forskningsmöte i Holland, 2011 var han en av tre forskare som fick Nobelpriset i medicin det året, och jag har också träffat James Allison när han var på besök i Sverige. Det är båda personer som har betytt otroligt mycket för forskningsområdet.