Nytt europeiskt nätverk för forskning om Organs-on-a-chip

19 september 2018

Maria Tenje, docent vid institutionen för teknikvetenskaper, är med i det nya forskningsnätverket EUROoC för forskning om små konstgjorda modeller av mänskliga organ.

Organs-on-a-chip syftar på konstgjorda modeller av mänskliga organ där organen i form av celler odlas på mikrochip. De olika membran som cellerna odlas på är tillverkade med samma tekniker som används för att framställa mikrochip till datorer. Varje organ-on-a-chip mäter runt en kvadratmillimeter.

EUROoC finansieras av EU genom Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network. Projektet koordineras av The Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology i Stuttgart. I nätverket ingår både universitet, företag och myndigheter.

Nätverket EUROoC kommer bland annat att fokusera på utbildning och träning av yngre forskare, kommersialisering av forskning och hantering av regler och lagar inom området.

---

Läs mer