Forskning

Lyssna på föreläsningar

Världen kommer varje dag till Uppsala och universitetet blickar alltid ut i världen. Vi besöks varje år av de mest framstående forskarna och personligheterna. I Uppsala kan du höra Nobelpristagare, forskare, författare, politiker och många andra föreläsa.

Här presenteras några exempel på de mer uppmärksammade, årligen återkommande, föreläsningarna vid Uppsala universitet. De är namngivna efter vetenskapsmän, donatorer eller andra som universitetet vill högtidlighålla.

Exempel på andra årligen återkommande föreläsningar är:

Ger nya impulser och infallsvinklar

De många inbjudningar som Uppsala universitet varje år sänder ut i världen kan sägas representera viljan att ständigt förnya och ifrågasätta den egna verksamheten och forskningen. Våra många gästföreläsare ger oss nya impulser och nya infallsvinklar. Ofta verkar dessa gäster vid den främsta forskningsfronten och sporrar våra egna forskare och studenter till fortsatt framgångsrikt arbete.

Gammal tradition

Föreläsningen är universitetets traditionella forum för vetenskaplig kommunikation. De första föreläsningarna vid Uppsala universitet hölls omedelbart efter inrättandet 1477, då en Ericus Olai, teologie doktor i Rostock, mötte studenterna med ämnet ”Regulæ sacræ theologiæ” (ung. ”teologins grundsatser”). Föreläsningar i juridik och i humanistiska ämnen tog snart vid.

Tecknat under en föreläsning i Auditorium oeconomicum 1844. 

Akademiska kvarten

Den akademiska kvarten är en uppsaliensisk tradition som innebär att föreläsningen börjar 15 minuter efter hel timme. Läs mer om den akademiska kvarten i Uppsala.